SFS 2019:481 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.