SFS 2019:507 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.