SFS 2019:507 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

SFS2019-507.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2016:850) om

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige

Utfärdad den 27 juni 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2016:850) om tillfälliga begräns-
ningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som gäller till och
med den 19 juli 2019, ska fortsätta att gälla till och med den 19 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:507

Publicerad
den

2 juli 2019