För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning