För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2019:508) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar