För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:509) om behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar