För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon