För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:550) av uppgift om Riksbankens referensränta