För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter