SFS 2019:597 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:205) om avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.