För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:598) om tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna