SFS 2019:603 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.