SFS 2019:686 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.