För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:694) om balanstal för år 2020