För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:695) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter för år 2020