För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:714) av de EU-bestämmelser som epizootilagen (1999:657) kompletterar