För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:715) av de EU-bestämmelser som zoonoslagen (1999:658) kompletterar