För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:716) av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar