För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:717) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter kompletterar