För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:718) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar