För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:719) av de EU-bestämmelser som lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. kompletterar