För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (2019:720) av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar