SFS 2019:788 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:604) om ändring i lagen (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.