För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2019:723) om ledighet för domare