För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:20) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med 2019-nCoV. Författningen har upphävts genom: SFS 2020:430