För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:26) om statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin