SFS 2020:45 Förordning om upphävande av förordningen (2014:1071) om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.