SFS 2020:118 Förordning om ikraftträdande av lagen (2014:1491) om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.