Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Författningen är tidsbegränsad till 2020-04-18 00:00:00
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Författningen är tidsbegränsad till 2020-04-18 00:00:00