SFS 2020:142 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1561) om extra ersättning till kommuner 2010 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.