För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2020:374) om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00