För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2020:375) om tillfällig förstärkning av stöd vid korttidsarbete. Författningen är tidsbegränsad till 2021-01-01 00:00:00