SFS 2021:1135 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:969) om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart

SFS2021-1135.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2010:969) om ändring i lagen

(1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av

luftfart

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:969) om ändring i lagen (1922:382)
angående ansvarighet för skada i följd av luftfart ska träda i kraft den
1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1135

Publicerad
den

4 december 2021