SFS 2021:1136 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:970) om ändring i lagen (1937:73) om befordran med luftfartyg

SFS2021-1136.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2010:970) om ändring i lagen

(1937:73) om befordran med luftfartyg

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:970) om ändring i lagen (1937:73)
om befordran med luftfartyg ska träda i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1136

Publicerad
den

4 december 2021