SFS 2021:1138 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

SFS2021-1138.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2

3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2010:972) om ändring i

trafikskadelagen (1975:1410)

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:972) om ändring i trafikskadelagen
(1975:1410) ska träda i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Henrik Holmberg
(Justitiedepartementet)

SFS

2021:1138

Publicerad
den

4 december 2021