SFS 2021:1139 Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

SFS2021-1139.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2010:973) om ändring i lagen

(1984:3) om kärnteknisk verksamhet

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2010:973) om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet ska träda i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Maria Jonsson
(Miljödepartementet)

SFS

2021:1139

Publicerad
den

4 december 2021