SFS 2021:1182 Förordning om ikraftträdande av lagen (2021:1074) om ändring i lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

SFS2021-1182.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2021:1074) om ändring i

lagen (2015:666) om skatteavtal mellan Sverige samt

Storbritannien och Nordirland

Utfärdad den 2 december 2021

Regeringen föreskriver att lagen (2021:1074) om ändring i lagen (2015:666)
om skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland ska träda
i kraft den 31 december 2021.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2021:1182

Publicerad
den

7 december 2021