För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1952:166) om häradsallmänningar