För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna