För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag