För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter