För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi