För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning