För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1981:381) om fastighetsreglering i samband med ändring av riksgränsen