För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1926:327) om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om delning av jord å landet