För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1552