För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:338