För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:2030) om bidrag till förbättring av inomhusklimatet i bostäder. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1172