För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1987:11) om exploateringssamverkan. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:180