Kungörelse (1917:250) angående ströängars utbytande mot annan mark
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1917:250) angående ströängars utbytande mot annan mark