Lag (1933:269) om ägofred
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1933:269) om ägofred